Artiklar

Turkiskans Ö kommer från det svenska alfabetet

På norra Cypern är det officiella språket turkiska, även om de flesta invånarna pratar utmärkt engelska. Det turkiska alfabetet kom till år 1928, då Turkiets första president, Kemal Atatürk tog initiativet att ersätta det arabiska alfabetet som tidigare använts i det osmanska riket. Det turkiska alfabetet är en variant av det latinska alfabetet där man dessutom använder bokstäverna ç, ğ, ı, İ, ş, ö och ü. Bokstäverna q, w och x finns inte i det turkiska alfabetet.

Bokstaven ç tog man från det albanska alfabetet, ş från det rumänska, ü från det tyska och ö från det svenska. Att det blev just ö från svenskan sägs bero på de diplomatiska relationerna länderna emellan och att den svenska översättaren, som sägs ha varit Johannes Kolmodin, från ambassaden i Istanbul var med i kommittén som skapade det nya alfabetet. Den direkta anledningen till valet av den svenska bokstaven lär ha varit att kommittén kommit fram till ett arabiskt tecken, som man inte kunde finna någon bra motsvarighet till i det engelska alfabetet. När Kolmodin då föreslog det svenska tecknet så bestämde man sig för att använda det.