Artiklar

Cypernutställningen på Medelhavsmuseet, del 3

Cyperns geografiska läge och goda tillgång på råvaror som koppar och timmer gjorde att ön spelade en viktig roll i den antika ekonomin. Skepp kom från hela östa Medelhavsområdet till Cypern, där varor köptes och såldes. Genom handeln kom Cypern i kontakt med människor från andra kulturer, som bidrog till skapandet av Cyperns egen kultur. Bland de folkslag som kom till Cypern genom tiderna nämns minoer från Kreta, mykenare från det grekiska fastlandet, egyptier, perser, fenicier samt greker och romare. På Medelhavsmuseet finns urval av föremål som visar på Cyperns kontakt med omvärlden.

Cypern viktigaste handelsvara var koppar, som exporterades i tackor formade som en utspänd oxhud. Utanför Turkiet har man hittat ett skeppsvrak från bronsåldern, daterat till 1300 f.Kr. Skeppet hade seglat från Cypern lastat med tio ton cypriotiska koppartackor samt tenntackor av okänt ursprung. Av koppar och tenn gjorde man brons – en enormt viktig metall för tillverkning av redskap och vapen. Livsmedel som vin och olivolja var också viktiga handelsvaror.

Cyperns komplexa identitet växte fram under årtusenden av yttre påverkan och lokal anpassning. Det som främst kännetecknar det forntida Cypern är, att man i varje period påverkades av olika främmande kulturer och stöpte om dem till något eget – något unikt cypriotiskt.

Läs också:
Del 1
Del 2
Del 4

Fakta: Medelhavsmuseet i Stockholm.