Artiklar

Cypernutställningen på Medelhavsmuseet, del 1

Medelhavsmuseet i Stockholm finns Sveriges viktigaste arkeologiska samlingar av gamla och historiska reliker från Medelhavsländerna. Museet är ett av de få i världen som kan ge sina besökare en så övergripande sammanfattning Medelhavsländernas rika och spännande historia, från de tidigaste spåren av människor i Mesopotamien och Egypten till de tidiga kristna och muslimska kulturerna.

Medelhavsmuseet har idag världens största Cypernsamling utanför Cypern. Dessa omfattande samlingar var anledningen till att Medelhavsmuseet bildades 1954.

I Medelhavsmuseets Cypernutställning visas ca 1500 arkeologiska fynd, som spänner över mer än 7000 år. De berättar om täta kontakter mellan Cypern och de andra kulturerna i östra medelhavsområdet under lång tid.

De flesta föremålen i utställningen kommer från Den Svenska Cypernexpeditionens utgrävningar på Cypern 1927-1931, då över tjugo platser runt hela ön grävdes ut. Det var fyra unga svenska arkeologer vid namn Einar Gjerstad, John Lindros, Erik Sjöqvist och Alfred Westholm, som åkte till Cypern och genomförde omfattande utgrävningsexpeditioner under fyra års tid.

Enligt den tidens praxis, delades fynden upp mellan Sverige och Cypern, med tillstånd från den brittiska koloniala regeringen. Drygt hälften av fynden tillföll Sverige, den andra delen av fynden finns idag att se på Cyprus Museum i södra Nicosia.

Medelhavsmuseet ligger i en vacker lokal byggd i neoklassisk stil som i sig är värt ett besök. På andra våningen ligger det orientaliska café Baghdad där man kan ta en fika och njuta av utsikten över det kungliga slottet.

Läs också:
Del 2
Del 3
Del 4